بازرگانی ابزار ارگ

مرکز پخش ابزار آلات برقی ، پنوماتیک ، اینورترها ، کمپرسورهای باد صنعتی و ترانس های جوشکاری

تلفن ثابت:  07112300628                   موبایل:

وب سایت:                                            ایمیل: Arg.tools@yahoo.com

آدرس: شیراز-خیابان مشیر شرقی ( گیوه چی )

  کد: iran711.com -1291061990913-M10 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

بازرگانی نظیری

نمایندگی الکترودهای: آما ، میکا ،آذر جوش و چینی و سیم جوشهای میک و تیک و پودر زیر پودری ، مفتول CO2 و S2 و چدن - آلومینیوم - استیل

تلفن ثابت:  07118214816                   موبایل:  09171120104

وب سایت:                                         ایمیل: hossein_naziri2002@yahoo.com

آدرس: شیراز-فلکه فرودگاه قدیم-روبروی بانک ملت ( نظیری )

  کد: iran711.com -1291062990913-M20 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

برین ابزار

فروش ابزارآلات ساختمانی-صنعتی-ایمنی و انواع چسب

تلفن ثابت:                                           موبایل:  09179146123

وب سایت:                                            ایمیل:  

آدرس: شیراز-بلوار صنایع-صد متر بعد از 20متری فرمانداری

  کد: iran711.com -0593051290913-M104 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

 

ادامه آگهی ها .....> صفحه بعد

 

 

www.iran711.com

بانک جامع اطلاعات مشاغل شهری و نیازمندی های شیراز